เกี่ยวกับ

ชื่อการแข่งขัน
ROK CUP THAILAND

ผู้รับรองการแข่งขัน
ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.)

ผู้จัดและผู้ดำเนินการแข่งขัน
บริษัท ซีทีจี2002 จำกัด

ระดับการแข่งขัน
ระดับชาติ

ความเป็นมา
เริ่มต้นจากการที่บริษัท OTK Kart Group  ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องยนต์ Rok by Vortex Engine  ที่เป็นที่รู้จักกัน
ในกลุ่มนักแข่งที่ชื่นชอบในการแข่งรถคาร์ท และเป็นที่รู้จักกันอย่างมากในนามผู้จัดการแข่งขันรายการ
ในกลุ่มนักแข่งที่ชื่นชอบในการแข่งรถคาร์ท และเป็นที่รู้จักกันอย่างมากในนามผู้จัดการแข่งขันรายการ “Rok Superfinal” ที่ประเทศอิตาลี
นอกจากนั้นยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันรถคาร์ทในแต่ละประเทศต่างๆ ทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย
ซึ่งใช้ชื่อรายการว่า
นอกจากนั้นยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันรถคาร์ทในแต่ละประเทศต่างๆ ทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย
ซึ่งใช้ชื่อรายการว่า “Rok Cup” ตามด้วยชื่อประเทศนั้นๆ โดยการแข่งขันนี้เป็นที่แพร่หลายและได้รับความนิยมอย่างมากในทุกๆประเทศที่จัดการแข่งขัน
ทำให้ทางผู้จัดเล็งเห็นถึงความสำคัญกับนักแข่งที่ชื่นชอบการแข่งขันรถคาร์ทในประเทศไทย และเพื่อส่งเสริม พัฒนา
รวมถึงเป็นการยกระดับมาตราฐานกีฬารถคาร์ทของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากลมากยิ่งขึ้น
จึงได้มีการขอสิทธ์การแข่งขันเพื่อนำมาจัดในประเทศไทยตั้งแต่ปี
ทำให้ทางผู้จัดเล็งเห็นถึงความสำคัญกับนักแข่งที่ชื่นชอบการแข่งขันรถคาร์ทในประเทศไทย และเพื่อส่งเสริม พัฒนา
รวมถึงเป็นการยกระดับมาตราฐานกีฬารถคาร์ทของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากลมากยิ่งขึ้น
จึงได้มีการขอสิทธ์การแข่งขันเพื่อนำมาจัดในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา ในชื่อรายการว่า “Rok Cup Thailand”
 
จุดประสงค์ในการแข่งขัน
  • เพื่อส่งเสริมกี่ฬารถคาร์ทในประเทศไทยให้เป็นที่แพร่หลาย
  • เพื่อสร้างนักแข่งรถคาร์ทรุ่นใหม่ๆ ให้มีขีดความสามารถระดับโลก
  • เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาแข่งรถคาร์ทของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากล
  • เพื่อสร้างเสริมด้านสามัคคีในวงการยานยนต์
  • เพื่อส่งเสริมกีฬารถคาร์ทให้เป็นกิจกรรมสำหรับคนทุกเพศทุกวัย/ครอบครัว
  • เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ด้านประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแข่งขัน
  • เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนหันมาเล่นกีฬา และห่างไกลยาเสพติด